07
Nov

בשטח קטן, מוכר וידוע לכולם מסתתרים אתרים מיוחדים הקשורים להווסדה של תל אביב, להקמת מדינת ישראל, ולחיבור המיוחד שבין שתיהן. זהו כמובן אזור שדרות רוטשילד, רחוב אלנבי ורחוב אחד העם. יחד נצא למסע בזמן לימי תל אביב של שנת 1909, בהם בגרוש היה חור, בקיוסק מכרו גזוז, נשים וגברים הסתובבו בחליפות חגיגיות ברחובות ובירכו אחד את השני לשלום, והילדים מיהרו לגימנסיה הרצליה כדי לא לפספס אף שיעור. נבקר בפסיפס נחום גוטמן המספר את סיפורה של העיר תל אביב, נראה את  הקיוסק הראשון שנבנה בעיר, נספר על המייסדים של העיר באנדרטת המייסדים, נראה את ביתו של עקיבא וייס מייסד העיר, וכן את בית הכנסת הגדול ברחוב אלנבי, ונגיע לבית העצמאות המקום בו דוד בן גוריון הכריז על הקמת המדינה היהודית, אשר בחזיתו פסל הסוסה מהירה. בין לבין נדבר על אדריכלות הבניינים, על שימור והתחדשות האזור.

Subcategories

  • History

    our Branding Project category

  • Urban

    our Branding / Web Project category

  • Nature

    our Video work category